Associació de Navegants de Catalunya           Normatives i legislació nàutica espanyola

                         

    *Taules de valoració fiscal d'embarcacions 2017: Orden HFP/1895/2016

   *Titulacions nàutiques d'esbarjo: RD 875/2014

   *Tarifes salvament marítim: FOM 1634/2013

   *Llei de ports de l'Estat: RD 2/2011

   *Abanderament i matriculació:  RD 1435/2010

   *Patró professional d'embarcacions d'esbarjo (PPER) RD 973/2009

   *Esdeveniments nàutics/regates RD 62/2008

   *Equips de seguretat a bord:  FOM 1144/2003

   *Inspeccions obligatòries (ITB) RD 1434/1999

   *Assegurança obligatòria:  RD 607/1999