Associació de Navegants de CatalunyaCANVI DE BANDERA

La Dirección General de Marina Mercante així com la Dirección General de Tributos han reconegut el dret al fet que els residents a España i els espanyols puguin registrar la seva embarcació en qualsevol país de la UE.
DGMM
DGT
El Reial Decret 1435/2010 regula el registre i abanderament espanyol de les embarcacions de Llista 6a o 7a però no imposa la seva obligatorietat.

Les embarcacions abanderades en qualsevol altre pavelló de la UE, s'han de regir per la normativa que els exigeix el seu país de bandera.

Fins que no s'actualitzi la legislació nàutica espanyola al nivell dels nostres veïns de la UE, el canvi de bandera és una solució per evitar les seves absurdes i desproporcionades exigències (zones de navegació, equipament obligatori, revisions, ITBs, certificats, titulacions ...).

Per més informació info@anacat.org