Associació de Navegants de Catalunya          Benvingut al nostre web!


         ANACAT neix fruit de la passió d'un grup de navegants pel mar.

         Els objectius de l'associació són:


       - Promoure, donar suport, difondre i facilitar la pràctica de les activitats nàutiques esportives i defensar els interessos dels

         navegants.


       - Canalitzar les inquietuds dels seus socis per presentar-les davant les entitats públiques o privades corresponents.

       - Promoure, organitzar i desenvolupar activitats d'ensenyament i difusió de coneixements vinculats a la nàutica, mitjançant

         jornades, esdeveniments, cursos, xerrades, o seminaris nàutics.

       - Promoure i organitzar activitats esportives, creuers i singladures en flota així com col·laborar o associar-se per a tals fins amb

         clubs nàutics i altres entitats afins.

       - Incentivar les relacions entre els navegants i facilitar l'intercanvi entre ells en les àrees d'interès nàutic incorporant socis en tots

         els ports del país i de fora d'ell que puguin ser recalada de navegants associats.

       - Fomentar els contactes internacionals, especialment amb les organitzacions afins, unint criteris d'acostament, d'intercanvi,

         cooperació i suport mutu a les activitats nàutiques.

      - Tendir a constituir una xarxa de suport als navegants associats al país i de l'exterior.

      - Aconseguir convenis i / o facilitats amb institucions públiques o privades, persones i empreses per a benefici dels seus socis.

      - Proporcionar als seus socis un servei d'informació i assessorament sobre aspectes tècnics i tecnològics referits a la nàutica així

        com dels legals-reglamentaris rellevants aplicables al país i a l´exterior.

      - Promoure un banc de dades amb informacions d'interès dels navegants.

     - Incentivar el desenvolupament dels esports nàutics, desenvolupant la cultura, les tradicions marineres i la defensa de l'equilibri

       ecològic del nostre medi des de la més primerenca edat, promovent l'ensenyament i la pràctica d'aquestes activitats en tots els

       estaments educatius oficials o privats.

      Pots ser soci ordinari de forma gratuïta. Rebràs informació actualitzada i detallada de tots els canvis normatius que ens afectin, i

      dels esdeveniments i activitats que organitzem.
      O pots fer-te soci numerari si desitgessis ajudar i potenciar l´associació,  a més gaudir de les ofertes exclusives que et

      proposarem periòdicament.

 

12510

                                                            administracio@anacat.org      NIF G66566639